Technische informatie

Brandwering

Brandwering wil zeggen het voorkomen dat een brand zich binnen een gebouw verspreidt en dat ook rook en giftige gassen binnen brandende ruimtes blijven.

De doelstelling is om de brand beheersbaar te houden. Hierdoor kan schade en letsel zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit is te voorkomen door compartimentering. Compartimentering wil zeggen, de ruimtes zodanig opdelen zodat bij brand geen verspreiding van vuur of rook kan doorslaan naar aangrenzende ruimtes.

Dit betekent dat er aan de weerstand eisen tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) voldaan moet worden.

Brandwerende compartimentering

Er wordt op dit moment gewerkt aan het actualiseren van de nieuwe (N)EN normering.
Aanvullende informatie volgt.


Minimaal 30 minuten NEN 6069 brandwerend.
Deze norm werd in Nederland veel toegepast, tegenwoordig wordt er vaak 60 minuten gevraagd.

Minimaal 60 minuten NEN 6069 brandwerend
Deze norm is in Nederland de hedendaagse standaard. Wanden en vloeren dienen 60 minuten brandwerend te zijn.

Minimaal 90 minuten NEN 6069 brandwerend
Deze norm wordt in Nederland steeds vaker toegepast. In Nederlandse ziekenhuizen en ook in kleinere gebouwen wordt men gevraagd om een 90-minuten brandwerende constructie aan te brengen.

Minimaal 120 minuten NEN 6069 brandwerend
Deze norm wordt nog weinig toegepast. Speciale situaties vragen echter om speciale contructies. Deze norm wordt daarom vaak toegepast binnen de scheepvaart, off-shore platforms, archiefruimtes e.d.

Brandwerende Coatings voor staal constructies

Om staal te kunnen beschermen kunt u gebruik maken van een brandwerende coating. Deze coating is profielvolgend en ultra dun zodat u maximale bescherming krijgt met een dunne laag brandwerende coating.Bij brandwerende coating is de Basecoat (brandwerende coating laag) de bij brand opschuimende en brandwerende laag.

In het systeem wordt de Basecoat aangebracht op een passende ondergrond en later optioneel met een Topcoat in kleur afgedekt. Alle kleuren zijn mogelijk. Dit geeft u volledige vrijheid om te ontwerpen en uw project volledig af te stemmen op uw wensen.

De Basecoat is een dunne laag van gemiddeld 0,2 - 4,3 mm dik. De componenten zijn volledig stabiel en reageren niet bij lage temperaturen.Bij een temperatuur van circa 220 graden zullen de componenten een nauwkeurig gedefinieerde reactie ondergaan, waardoor een geëxpandeerde driedimensionale laag wordt gevormd.
Deze isolerende koollaag heeft een zeer lage warmtegeleidingcoëfficiënt. Tijdens een brand wordt het onderliggende staal beschermd door deze thermische barrière. Door de laagdikte van de brandwerende coating aan te passen conform NEN 6072 of NEN 7878 wordt de vereiste brandwerendheid van de constructie bereikt.

Bij een temperatuur tussen de 180 graden en 240 graden vindt in de brandwerende coating een serie reacties plaats. Die vormen de dikke driedimensionale koollaag. Tevens komen 'blowing agents' in gasvorm vrij, welke effectief dienst doen als warmteweerstand en doordat de thermoplastische hars een veerkrachtige 'huid' vormt over de uitgroeiende schuimlaag, geeft dit de laag essentiële stijfheid.

Bijgaande foto geeft een duidelijk beeld hoe veel schuim er geproduceerd wordt tijdens zo'n proces. Onze producten schuimen zo vol en veel dat er met zeer lage diktes een volledige isolatie wordt bewerkstelligd.